Aktfotokurset til Trond Skaret er matnyttig for både proffe og amatører.
Selv jobber jeg som fotograf mest kommersielt og det å virkelig kunne lyssette til stemningsfoto og kunne ta dramatiske aktbilder var noe jeg ønsket å lœre meg.
På kurset fikk man god forståelse av forskjellig bruk av lyssetting og hvordan skape drama i bildet ved å instruere modellen inn og ut av lyset.
Et utmerket kurs som jeg varmt anbefaler alle.

Vibeke Erichsen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trond la med sin naturlige og likefremme væremåte grunnlaget for et lærerikt kurs i lyssetting av aktmodeller.
Han viste at det med enkle midler er mulig å oppnå flotte billedmessige resultater. Jeg fikk verdifulle innspill og inspirasjon for videre arbeid på egen hånd.
Jeg deltar gjerne på flere kurs med Trond.

Tor Borthen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeg meldte meg på kurset for å jobbe i studio med kunstig lys, og mine forventninger i så henseende ble innfridd. Det at det var aktfotografering gjorde læreprosessen enklere.

Trond er inspirerende og instruktivt både når det gjelder utstyr, teknikk og å sette lys. Bra at gruppen ikke var større.

Tone Stormdal Beckman
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kurset gav en god innføring i hva aktfotografering handler om. Det meste av grunntemaene som hvordan få tak i modeller, til hvordan jobbe med lyset var godt dekket.

Mye av tiden var avsatt til å jobbe praktisk med å fotografere, og gjennom kurset fikk vi anledning til å prøve ut flere lysoppsett. Den enkelte deltakeren hadde sine perioder med modellen, noe som også gjorde det mulig å sette sitt eget preg på fotograferingen dersom man ønsket. Dyktig profesjonell modell.
Anbefales!

Tormod Raen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Using Format